Review ‘Handboek voor Talententeams’!

Het ‘Handboek voor Talententeams’ van Kees Gabriëls en Jan de Dreu is een klein en handzaam boekje, fijn vormgegeven, met leuke illustraties. Het boek is onderdeel van een serie andere handzame boekjes: eerder verschenen al ‘Handboek voor Talent’ en ‘Handboek voor Tijd’.

Aan de binnenzijde van de stofomslag worden de talenten van beide auteurs beschreven. Het talent van Jan de Dreu, zo staat er, is onderwijzen. Het talent van Kees Gabriëls is verhelderen. In het boek komen deze beide talenten inderdaad goed naar voren: de informatie wordt duidelijk en inzichtelijk gepresenteerd, in frisse en korte zinnen, met een overzichtelijke en goed te volgen opbouw.

Uitgangspunt van het boek zit in de titel verweven: het team is voor de auteurs alles. Het team, zo geven de auteurs aan, is de natuurlijke bouwsteen van de organisatie. In korte, heldere hoofdstukken wordt deze grondgedachte verder uitgewerkt. Direct vanaf de inleiding is helder waar je als lezer aan toe bent en wat je kan verwachten. Het doel en de doelgroep worden door de auteurs zelfs letterlijk omschreven: Kees en Jan willen je als teamleider, manager, directeur, bestuurder of HR-professional helpen om je teams te laten groeien. In het boek bieden ze daarvoor een route aan om talentgedreven werken in de praktijk te brengen.

Dit Handboek is echt een praktijkboek. Je kunt volgens de auteurs starten met werken aan talententeams, onafhankelijk van hoe de situatie nu is. Want beginnen hangt volgens Kees en Jan niet af van van welk moment, maar van de beslissing om los te laten. Loslaten te denken dat het in één keer perfect zou moeten zijn. Werken vanuit talent betekent volgens de auteurs misschien zelfs het omgekeerde. Het begint met het omhelzen van de imperfectie!

Je vindt in dit handboek een stappenplan om het beste uit mensen en hun samenwerking te halen. De schrijvers leggen uit hoe talent in vier stappen binnen een team geactiveerd kan worden. Hoe het ondersteund moet worden. En hoe een talententeam, als systeem, binnen een groter geheel van de organisatie valt.

Het ‘Handboek voor talententeams’ valt op door de heldere en optimistische stijl: kort, krachtig, positief. Het is gericht op actie en doen. Daarnaast heeft het boek een luxe ontwerp, met een prettig lettertype, gebonden met leeslint en een gladde stofomslag. Dat maakt dit Handboek ook een ideaal relatiegeschenk of een mooi cadeau voor medewerkers en natuurlijk voor de potentiële talententeams in iedere organisatie!

[Je bestelt ‘Handboek voor Talententeams’ hier: https://bit.ly/3aId0Th ]

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
YouBeDo

Boeken die goed doen. Koop al je boeken online bij YouBeDo en doneer tot 12 % aan een goed doel dat jij kiest.